دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در راستای سیاستگذاری کلان با نظر جناب آقای دکتر طهرانچی (سرپرست فعلی دانشگاه آزاد اسلامی) به تبع از سیاست‌های نظام، به عنوان مجری برنامه سرای «انرژی و مواد» و تنظیم نظام موضوعات (چالش­ های فرا رو) مرتبط با این قطب در سطح کشور با هدف تبدیل این واحد دانشگاهی از یک دانشگاه صرفاً آموزشی – پژوهشی به دانشگاه حل مسائل و کارآفرین انتخاب شده است.

 

 دانشگاهی با 50 هزار دانشجو، ده هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دو هزار دانشجوی دوره دکتری در قالب 13 دانشکده که مأموریت یافت مشکلات در حوزه انرژی و مواد را (با پرداختن به موضوعات مدیریتی، اقتصادی، صنعتی، فنی، زبان، فرهنگی و...) احصاء و نسبت به ارائه راهکارهای اجرائی مورد نیاز اقدامات و هماهنگی­ های لازم را در درختواره چالش‌های موجود انرژی و مواد به عمل آورد.


برگزاری نخستین جشنواره وفق نظام موضوعات (چالش‌های) انرژی و مواد احصاء شده، امکان تطبیق چالش‌ها با نیازها را برای دست اندرکاران فراهم می‌نماید و فرصتی را به وجود می‌‌آورد که این واحد دانشگاهی با ذینفعان و ذیربطان از نزدیک مذاکره و مشورت نماید. بدیهی است حاصل این ارتباط انتخاب و اصلاح مسیر به دانشگاهیان را از یک طرف و حل مشکلات فرا روی انرژی و مواد را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.


پوستر نخستین جشنواره انرژی و مواد