محورهای جشنواره


  •  نظام موضوعات (چالش‌های) انرژی با محوریت: انرژی برق، انرژی ­های تجدیدپذیر، انرژی نفت و گاز، انرژی هسته­ ای و انرژی سوخت­ های جامد.

  • نظام موضوعات (چالش‌های) مواد با محوریت: معدن و صنایع معدنی، شیمی نانو و پلیمر، نفت و گاز.

  • در حوزه­های: علوم پایه و مهندسی، سیاست­گذاری حاکمیتی، اقتصادی و مدیریتی.