سه شنبه 13 آذر 1397
09:30 تا 09:40
افتتاحیه
مجری (سرکار خانم دکتر حکمتی)
مجری
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
09:30 تا 09:35
افتتاحیه
سرود ملی
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
09:35 تا 09:40
افتتاحیه
تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
09:40 تا 09:45
افتتاحیه
کلیپ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
09:45 تا 09:50
افتتاحیه
مجری
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
09:50 تا 10:00
افتتاحیه
خیر مقدم توسط جناب آقای دکتر علمایی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب و رئیس جشنواره
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
10:00 تا 10:15
سخنرانی
جناب آقای دکتر طهرانچی
سخنرانی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
10:15 تا 10:20
افتتاحیه
کلیپ جشنواره + مجری
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
10:20 تا 10:35
سخنرانی
جناب آقای دکتر رنجبر
سخنرانی معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
10:35 تا 11:05
سخنرانی
مقامات
سخنرانی مقامات
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
11:05 تا 11:20
سخنرانی
جناب آقای دکتر آقامیری
سخنرانی سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: مراسم افتتاحیه- سخنان آغازین
سه شنبه 13 آذر 1397
11:30 تا 12:00
افتتاحیه
افتتاحیه نمایشگاه دستاوردها و بازدید
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش دوم: افتتاحیه نمایشگاه
سه شنبه 13 آذر 1397
12:00 تا 13:30
استراحت و پذیرایی
نماز و پذیرایی ناهار
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش سوم: نماز و ناهار
سه شنبه 13 آذر 1397
13:30 تا 14:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر شکوری
نمونه موفق نقش مدیریت در توسعه و سودآوری بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط پیچیده کسب و کار کشور
محل برگزاری
سالن مطهری
میزگرد اول- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات مواد (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر پرتوی (رئیس پنل)، دکتر تورج مشتری دوست، دکتر صراف، دکتر خدا رحمی، دکتر عرب مازار
سه شنبه 13 آذر 1397
14:00 تا 14:45
سخنرانی
جناب آقای دکتر بلباسی
آلیاژهای حافظه دار، خواص و کاربرد
محل برگزاری
سالن مطهری
میزگرد دوم- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات مواد (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر خواجوی (رئیس پنل)، دکتر فضائلی، دکتر شکوری، دکتر اسلامی فارسانی
سه شنبه 13 آذر 1397
14:45 تا 15:15
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
سه شنبه 13 آذر 1397
15:15 تا 15:45
سخنرانی
جناب آقای مهندس بیات
نیازمندی های صنعت و توانمندی های دانشگاه
محل برگزاری
سالن حافظ- هتل فرهیختگان
میزگرد سوم- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات انرژی (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر جوادی (رئیس پنل)، دکتر فاضل پور، دکتر جعفرکاظمی، مهندس غیاث الدین
سه شنبه 13 آذر 1397
15:45 تا 16:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر جوادی
تولید پایدار در حوزه مواد و انرژی
محل برگزاری
سالن حافظ- هتل فرهیختگان
میزگرد چهارم- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات انرژی (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر شیخان (رئیس پنل)، دکتر موسوی انزهائی، دکتر ارجمند، مهندس غیاث الدین
چهارشنبه 14 آذر 1397
09:30 تا 10:00
سخنرانی
جناب آقای مهندس آل احمد
فرآیند تجاری سازی در فن آوری های نو
محل برگزاری
سالن مطهری
میزگرد پنجم- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات مواد (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر کلائی (رئیس پنل)، دکتر قضاوتی، دکتر افضل، دکتر سرفراز، دکتر مبینی
چهارشنبه 14 آذر 1397
10:00 تا 10:45
سخنرانی
جناب آقای دکتر سرفراز
روش های صنعتی موجود در زمینه پر عیارسازی و فرآوری باطله های خطوط تولیدی گندله سنگ آهن (نگاه موردی به خط تولید بریکت آهن اسفنجی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)
محل برگزاری
سالن مطهری
میزگرد ششم- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات مواد (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر محمدی (رئیس پنل)، دکتر صراف، دکتر کهندل، دکتر ترکیان
چهارشنبه 14 آذر 1397
10:45 تا 11:15
سخنرانی
جناب آقای دکتر مقدم
ارزیابی نیروگاه های گازی مقیاس کوچک و مطالعه موردی شرکت خالص سازان
محل برگزاری
سالن جلسات- بلوک 2 طبقه 9 سازمان
میزگرد هفتم- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات انرژی (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر خواجوی (رئیس پنل)، دکتر اکبری، دکتر قربانی، دکتر احمدی دانش، دکتر کهندل
چهارشنبه 14 آذر 1397
11:15 تا 12:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر ابیانه
آینده فرایند سرمایش در تهویه مطبوع و صنعت، براساس مصرف آب و انرژی (در محل و کلان) و محیط زیست (کاهش آلاینده های موثر در گرمایش زمین
محل برگزاری
سالن جلسات- بلوک 2 طبقه 9 سازمان
میزگرد هشتم- محوریت موضوع: وفق نظام موضوعات انرژی (چالش ها و راهکارها)
پنل: دکتر جعفرکاظمی (رئیس پنل)، دکتر خورشیدوند، دکتر سرائی، دکتر شیرین آبادی
چهارشنبه 14 آذر 1397
13:30 تا 14:00
اختتامیه
جناب آقای دکتر حمیدی
کارگاه برنامه علمی
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: کارگاه برنامه علمی
چهارشنبه 14 آذر 1397
14:00 تا 14:15
اختتامیه
پرسش و پاسخ
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: کارگاه برنامه علمی
چهارشنبه 14 آذر 1397
14:15 تا 14:45
اختتامیه
جناب آقای دکتر علی اکبری
کارگاه برنامه علمی
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: کارگاه برنامه علمی
چهارشنبه 14 آذر 1397
14:45 تا 15:00
اختتامیه
پرسش و پاسخ
محل برگزاری
سالن مطهری
بخش اول: کارگاه برنامه علمی
چهارشنبه 14 آذر 1397
15:15 تا 15:20
اختتامیه
سرکار خانم دکتر حکمتی
مجری
محل برگزاری
سالن نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
بخش دوم: جمع بندی برنامه علمی نخستین جشنواره انرژی و مواد
چهارشنبه 14 آذر 1397
15:20 تا 15:25
اختتامیه
سرود ملی
محل برگزاری
سالن نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
بخش دوم: جمع بندی برنامه علمی نخستین جشنواره انرژی و مواد
چهارشنبه 14 آذر 1397
15:20 تا 15:25
اختتامیه
تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید
محل برگزاری
سالن نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
بخش دوم: جمع بندی برنامه علمی نخستین جشنواره انرژی و مواد
چهارشنبه 14 آذر 1397
15:25 تا 15:35
اختتامیه
سرکار خانم دکتر حکمتی
مجری
محل برگزاری
سالن نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
بخش دوم: جمع بندی برنامه علمی نخستین جشنواره انرژی و مواد
چهارشنبه 14 آذر 1397
15:35 تا 15:50
اختتامیه
جناب آقای دکتر خواجوی
جمع بندی توسط معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محل برگزاری
سالن نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
بخش دوم: جمع بندی برنامه علمی نخستین جشنواره انرژی و مواد
چهارشنبه 14 آذر 1397
15:50 تا 16:05
اختتامیه
سرکار خانم دکتر حکمتی
کلیپ + موسیقی
محل برگزاری
سالن نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
بخش سوم: تقدیر و معرفی آثار برتر
چهارشنبه 14 آذر 1397
16:05 تا 16:45
اختتامیه
اهداء لوح تقدیر، گواهی و تندیس
محل برگزاری
سالن نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
بخش سوم: تقدیر و معرفی آثار برتر