برگزاری ششمین جلسه شورای برنامه ریزی جشنواره انرژی و مواد
1397-07-23
برگزاری ششمین جلسه شورای برنامه ریزی جشنواره انرژی و مواد

 

ششمین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ملی انرژی و مواد با حضور تمامی اعضاء تشکیل شد.

 

 این جلسه با تشریح دستورالعمل های مربوط به برگزاری جشنواره آغاز و در ادامه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده توسط اعضاء ارائه شد.

 درادامه از سایت جشنواره رونمایی و مقرر گردید ایجاد درگاه ثبت نام در سایت به منظور بهره­برداری دانشجویان، اساتید و فعالان حوزه صنعت، توسط مهندس احمدوند و دکتر شهابی پیگیری و اقدام گردد.

 در انتها مقرر گردید در خصوص ارسال دعوتنامه­ های جشنواره، فراخوان حضور و شرکت در جشنواره، ثبت نام و ارائه طرح­های پژوهشی داخلی و برون دانشگاهی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و فعالان حوزه صنعت، ارائه پوستر نهایی جشنواره، و اطلاع رسانی بیشتر، توسط اعضای مسئول جشنواره اقدام لازم صورت پذیرد.