• جناب آقای دکتر جواد علمائی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (رئیس جشنواره).

  • جناب آقای مهندس اکبر یاورطلب مشاور عالی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (نایب رئیس جشنواره).

  • جناب آقای دکتر رامین خواجوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

  • سرکار خانم دکتر لیلی کریمی فرد رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (دبیر جشنواره).

  • جناب آقای دکتر امیرحسین مهرجو (دبیر امور برنامه ­ریزی جشنواره).