(کلیه برنامه ها با محوریت انرژی و مواد برگزار می گردد)


 • نمایشگاه صنایع (داخلی و خارجی)

 • نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی منتشر شده، شامل:

 • کتب

 • مقالات

 • پایان نامه ها

 • طرح های پژوهشی درون و برون دانشگاهی

 • نمایشگاه  اختراعات

 

 • نمایشگاه  آثار هنری ، شامل:

 • عکاسی

 • پوستر

 • تمبر

 • فیلم کوتاه

 • مجسمه سازی

 • منسوجات