(کلیه برنامه ها با محوریت انرژی و مواد برگزار می گردد)


  • معرفی مجلات

  • معرفی آزمایشگاه ها

  • معرفی مراکز تحقیقاتی

  • برگزاری کارگاه های آموزشی

  • برگزاری سخنرانی و میز گرد

  • برگزاری استارت آپ