اطلاعیه شماره یک 

 

جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره تنها به عضویت در صفحه اول سایت اکتفا ننموده و برای تکمیل فرآیند ثبت نام از منوی ثبت نام فرم شرکت در جشنواره را تکمیل و ارسال فرمایید.