سخن جناب آقای دکتر علمائی 

                                 رئیس نخستین جشنواره انرژی و مواد


بر این باوریم که اعتلای کشورمان بر مبنای داشتن توان­مندی علمی در همه ابعاد استوار است. در دنیای امروز، توان­مندی علمی(مدیریتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی و...) می­تواند ابزاری مناسب جهت تحقق اهدافمان باشد. بدیهی است نداشتن هر بخش از توان­مندی نقطه ضعفی است که جبران آن جز با ایجاد توان علمی مورد نیاز امکان­پذیر نمی باشد.

این واحد دانشگاهی پا به عرصه حل مشکلات سیستمی بخش انرژی و مواد در کشور نهاده است و دراین عرصه همکاری همه مدیران از عالی ترین سطوح تا متخصص ترین افراد کارآفرین را نیازمند است.

ما با تدوین نظام موضوعات در بخش انرژی و مواد در کشور، تلاش نموده­ ایم چالش­ های فرا روی کشور را در قالب موضوعات قابل تحقیق ارائه نمائیم و از همه آحاد متخصصین و مدیران انتظار داریم از این فرصت به وجود آمده استفاده نمایند. در این بخش و چه در بخش خصوصی با انجام پروژه­ های لازم توسط این واحد دانشگاهی از راه حل­ های حاصله بهره ­مند گردند.

در این عرصه ارائه راه حل­ ها هیچ هزینه ه­ای را برای متقاضیان در برنخواهد داشت. از این رو با برگزاری اولین جشنواره انرژی و مواد در نظام موضوعات تدوین شده به دنبال تدقیق موضوعات تحصیلات تکمیلی و معرفی برترین ­ها تاکنون هستیم.

پیشاپیش از همه دست اندرکاران برگزاری و شرکت کنندگان در این عرصه تشکر نموده و امید داریم با ارائه نظرات و مشارکت در برگزاری این جشنواره ما را یاری نمائید.