به نام خداوند جان و خرد


دانشگاه­ ها در توسعه کشور نقشی اساسی دارند و در حال حاضر می ­توان از دانشگاه به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار و نیز دانش به عنوان سرمایه اصلی تولید نام برد. در واقع می­ توان گفت که نکته کلیدی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، خلق و بهره ­وری از دانش است. دانشگاه­ های نسل سوم و چهارم با عنوان دانشگاه  "مهارت­ افزایی " و "حل مساله " در این میان نقشی مهم و حیاتی دارند. در این راستا دانشگاه ­ها ماموریت محور شده و در موضوعات خاصی متمرکز می­شوند.

از آغاز جهان، انرژی و مواد تعاملی پیوسته و وابسته با یکدیگر داشته­ اند. اصول بنیادین دانش بشر بر پایه اصول مربوط به این دو مقوله است. این دو مولفه­ های بنیادین برای توسعه پایدار یک کشور می­ باشند. همچنین رشد مصرف انرژی و نیز مواد معدنی و مصنوعی به چالشی مهم در زندگی بشر تبدیل شده است. علاوه بر این، حل مشکلات ناشی و پیش­ روی بشر در زمین به ویژه در کشورهای صنعتی مستلزم بکارگیری مواد پیشرفته و انرژی­ های پاک و تجدیدپذیر می­ باشد.


در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به عنوان قطب انرژی و مواد دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین جشنواره انرژی و مواد را از تاریخ 97/09/13 لغایت 97/09/14 برگزار می­ نماید. امید است که با برگزاری و استمرار این جشنواره بتوان پایه مناسبی جهت رشد توام دانشگاه و صنعت در این مقوله بنیادین بنا بنماییم و سهمی هر چند اندک در رشد و شکوفایی سرزمین عزیزمان داشته باشیم.