راهنمای ثبت نام


مرحله اول: عضویت در سامانه جشنواره

مرحله دوم: ورود به سامانه و پرداخت الکترونیکی

مرحله سوم: ارسال کلیه آثار در بخش های علمی شامل (کتب، مقالات، پایان نامه ها، طرح های درون و برون دانشگاهی و اختراعات) و در بخش های هنری شامل (عکاسی، پوستر و کاریکاتور، تمبر، فیلم کوتاه، مجسمه سازی و منسوجات) با توجه به فراخوان آثار علمی- هنری، با فرمت های زیر بارگذاری گردد:

1- در بخش خلاصه تفصیلی آثار با فرمت: PDF و Docx، Doc

2- در بخش توضیحات تفصیلی آثار با فرمت: ZIP یا RAR 

مرحله چهارم: داوری اولیه که به شکل دیجیتال انجام می شود.

مرحله پنجم: اطلاع رسانی به منتخبین جشنواره از طریق دبیرخانه.

مرحله ششم: ارسال آثار منتخب شده به آدرس دبیرخانه جشنواره.


نکته مهم:

جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره تنها به عضویت در صفحه اول سایت اکتفا ننموده و برای تکمیل فرآیند ثبت نام از منوی ثبت نام فرم شرکت در جشنواره را تکمیل و ارسال فرمایید.